Advokatfirman Mikael PagrothAdvokatfirman Mikael Pagroth

Välkommen till Advokatfirman Mikael Pagroth

 

Behöver du hjälp?

Ibland behöver man känna till vilka rättsliga förutsättningar som finns i en viss situation, vilka rättigheter man har. Då kanske du har nytta av en timmes rådgivning av en advokat eller jurist.

Vid andra tillfällen behöver man reglera sina ekonomiska mellanhavanden. Det kan vara i en familj eller personer som har affärer ihop. Då kan vi kanske vara behjälpliga med avtalsskrivning.

 

 

Det är oundvikligt att det ibland uppstår konflikter mellan människor och företag. Det kan ske i samband med en skilsmässa, eller efter ett dödsfall, eller i samband med köp eller avtal om tjänster och vid alla möjliga andra tillfällen. Då kan vi biträda dig vid förhandlingar med motparten, och i domstol.