Frågor och svar-Rättshjälp, rättsskydd

Har jag rätt till rättshjälp eller rättsskydd?

Rättshjälp, rättsskydd

Rättsskydd

I hemförsäkringar finns rättsskydd, som under vissa förutsättningar ersätter advokatkostnader m m för den som har hamnat i en rättslig tvist. Rättskyddet ersätter även den kostnad man kan åläggas att betala för motpartens advokat. Självrisken är vanligen 20 %. Det finns dock ett tak för hur mycket som betalas ut.

Rättshjälp

Den som har en årsinkomst om max 260 000 kr kan få rättshjälp av samhället. Rättshjälpen består av ett ekonomiskt stöd i domstolstvister. Man får betala en viss andel av sina advokatkostnader själv.

För äktenskapsskillnad, vårdnadsmål och liknande går det bara att få rättshjälp vid komplicerade förhållanden. Även i övrigt finns det begränsningar i reglerna som är för omfattande att redogöra för här.

Vi hjälper er att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.