Frågor och svar-Vad kostar det?

Vad kostar det?

Vad kostar det?På advokatfirman debiterar vi i stor utsträckning efter tidsåtgång, men även med hänsyn till ärendets svårighetsgrad och resultat. Vi informerar om kostnaderna från början. Ofta fakturerar vi àconto under ärendets gång, vilket ger klienten en bättre bild av kostnadsläget.

Om det är fråga om en domstolstvist måste man uppskatta hur stora utsikterna är till framgång – då advokatkostnad m m vanligen skall ersättas av motparten – jämfört med risken att förlora och tvingas betala även motpartens advokatkostnader. Målsättningen måste naturligtvis vara att det alltid ska löna sig att anlita advokat.

Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden är en del av Advokatsamfundets verksamhet. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller advokatbyrå har levererat. Det kostar 100 kronor att anmäla ett ärende och prövningen i nämnden tar ca 90 dagar. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag.

Mer information om detta hittar du på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.