Frågor och svar-Varför advokat?

Varför advokat?

Varför advokat?Den som har tagit examen från juristlinjen kallas jurist eller jur.kand. Men för att bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet krävs det mer. Man måste ha tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och ha avlagt advokatexamen. Advokaten är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god advokatsed och står under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.

Läs mer på www.advokatsamfundet.se.