Områden-Bouppteckning

Bouppteckning

BouppteckningNär någon har gått bort ska bouppteckning upprättas. I den handlingen upptas personens samtliga tillgångar och skulder. När bouppteckningen är klar ska den registreras hos Skatteverket.

Vem som ska se till att bouppteckningen genomförs beror på omständigheterna. Oftast är det den avlidnes make, sambo eller barn då de har bäst kännedom om egendomsförhållandena. Den person som undertecknar bouppteckningen brukar kallas för bouppgivare.

En bouppteckningsförrättning skall genomföras.hållas. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till förrättningen där två personer tillsammans ska intyga den genomförts korrekt. Här ska också eventuellt testamente bifogas.

Att upprätta en bouppteckning kan ibland vara krångligt och tidskrävande för den som inte har gjort det förut. I andra fall kan dödsboet vara av sådan beskaffenhet att juridisk expertis är nödvändig för att uppnå ett riktigt resultat. Vi har många års erfarenhet av denna typ av uppdrag och kan biträda antingen hela dödsboet eller en enskild delägare. Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp.