Områden-Familjerätt

Familjerätt

FamiljerättFamiljerätten omfattar allt som har med giftermål, relationer, barn och arv att göra. En del ekonomiska förhållanden kan man reglera genom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och andra avtal.

Men tvister och oklarheter uppkommer ofta ändå, till exempel i samband med en skilsmässa eller separation, då man skall avbryta sitt ekonomiska samarbete och göra en bodelning. Ett dödsfall är en annan situation då många kommer fram till att de behöver juridisk hjälp, med alla praktiska frågor kring dödsboet, och bouppteckning och arvskifte.

Vi åtar oss också uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag för barn.

För mer information eller hjälp, se specifikt område eller tveka inte att kontakta oss.