Områden-Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

FastighetsförvaltningAdvokatfirman bistår både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med fastighetsförvaltning. Det innebär dels att vi tar hand om den ekonomiska förvaltningen, bokföring, hyres- och upplåtelsefrågor samt de juridiska problemställningarna. Dels innebär det ett ansvar för den tekniska förvaltningen, det vill säga bostädernas och fastigheternas skick, renoveringar, ombyggnader mm. Vi arbetar också med  entreprenadjuridik och andra fastighetsrättsliga frågor.

Vill ni ha hjälp eller har ni funderingar. Kontakta oss för mer information eller för att få prisuppgifter.