Områden-Försäljning enligt samäganderättslagen

Försäljning enligt samäganderättslagen

Försäljning enligt 	samäganderättslagenMånga gånger finns det flera ägare till specifik egendom. Detta är vanligt när man erhåller egendom genom arv eller på annat sätt blivit ägare till en andel. Huvudregeln är att egendomen ska förvaltas gemensamt, men detta kan många gånger visa sig svårt. Kan delägarna inte komma överens kan någon, eller flera gemensamt, ansöka försäljning enligt samäganderättslagen hos tingsrätten. Då förordnas en advokat till god man för försäljningen, som sedan sker genom en offentlig auktion. Egendomen säljs till högst bjudande, som också kan vara en av de ursprungliga delägarna som vill ta över fastigheten.

Vi har erhållit ett stort antal godmans-uppdrag av tingsrätten, och har genomfört många lyckade försäljningar i Stockholmsområdet.
Vi genomför annonsering och visning på samma sätt som fastighetsmäklare, och vid behov i samarbete med en mäklare. Det sista momentet, själva försäljningen, sker dock genom en auktion på advokatfirmans kontor.

Har du frågor eller funderingar gällande samägd egendom är du välkommen att kontakta oss.