Områden-Migrationsrätt

Migrationsrätt

MigrationsrättNär en asylsökande kommer till Sverige gör Migrationsverket en bedömning i varje enskilt fall om en asylsökande har rätt till offentligt biträde. Den sökande kan själv få välja vem som ska vara biträde, i annat fall utses någon med juridisk utbildning av Migrationsverket. I båda dessa fall är det staten som bekostar biträdets arvode.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde vid ansökningar av uppehållstillstånd och arbetstillstånd mm. Utöver detta erbjuder vi juridisk rådgivning vid beslut om utvisning och avvisning mm. Kontakta oss om ni behöver hjälp i någon del av ansökningsprocessen.