Områden-Skilsmässa

Skilsmässa

SkilsmässaNär ett äktenskap skall upplösas ansöker en eller båda makarna till tingsrätten om äktenskapsskillnad. Domstolen beslutar i vissa fall om betänketid, vilken pågår mellan 6 månader och ett år. Betänketid måste meddelas om parterna har gemensamma barn under 16 år eller om den ena begär det.

I samband med skilsmässan uppkommer flera frågeställningar utöver själva beslutet om att gå skilda vägar. Det kan vara fråga om hur gemensamma tillgångar ska fördelas – bodelning – eller vårdnads- boende- och umgängesfrågor gällande barnen. Vi på firman har god erfarenhet av detta och kan hjälpa till att lösa de frågor och problem som uppkommer. Om det är barn inblandade är det viktigt att sträva en lösning som är bra för barnen.