Områden-Tvister

Tvister

TvisterNär två parter är oense om vad som hänt eller hur en situation ska hanteras uppstår en tvist. Det kan gälla fel i gods eller fel i tjänst, eller andra kontraktsbrott, skadestånd, och mycket annat. För det mesta innebär konflikten att den ena anser sig ha ett ekonomiskt krav på den andre, men det kan också gälla annat, till exempel vem som är ägare till specifik egendom eller om en vara har levererats.

Det kan i dessa situationer vara en god idé att kontakta en advokat i ett tidigt skede. Advokaten kan hjälpa dig att framföra din uppfattning till motparten på bästa sätt, att argumentera för att du har rätt och att förhandla om en förlikning.  

Om tvisten går till domstol är det ofta viktigt att ha ett juridiskt biträde vid sin sida.